LocatieAmsterdam-Noord

Campus WereldWijd

Amsterdam-Noord is binnenkort een buitengewone scholengemeenschap rijker. Op de onderwijscampus voor 0-18-jarigen, opgericht door stichting Cosmicus, leren kinderen en jongeren wat het betekent om wereldburger te zijn. Jongeren zijn het meest gebaat bij een ongedwongen en autonoom ontwikkelproces. De doorlopende leef- en leergemeenschap sluit hier pedagogisch en onderwijskundig gezien naadloos op aan.

Docenten van het Lyceum WereldWijd begeleiden hun leerlingen tot authentieke zelfstandigen door passie en zelfvertrouwen te stimuleren. Met diverse groepen die onder andere probleemgestuurd leren, wakkeren onze docenten verlangen naar kennis, dialoog en discussie aan. Zo ontwikkelen leerlingen hun onderzoekend en empathisch vermogen en communicatieve vaardigheden.

Naast kernvakken als taal en wiskunde zijn er keuzevakken, zoals wereldburgerschap en coderen. In samenwerking met universiteiten en hogescholen verzorgen we programma’s als de Leadership Academy en het Internationaal Baccalaureaat. Met een online leerlijn bieden we passend onderwijs aan.

MAVO HAVO
VWO
trajecten

Lyceum WereldWijd
op een rij

  • Extra persoonlijke aandacht en eigen leertempo
  • Leadership en Internationaal Baccalaureaat
  • Codeer- en wereldburgerschapsonderwijs
  • Online leren als optie
  • Een doorlopende leerlijn
  • 6-dagen per week open van 8 tot 20 uur
  • Brede scholengemeenschap

Lyceum Campus WereldWijd

Lyceum WereldWijd – een mavo/havo/vwo-school – gaat uit van individuele verschillen die allen gelijkwaardig zijn. Het pedagogisch klimaat berust op kracht van diversiteit, veiligheid, positiviteit en vertrouwen. De ononderbroken leerlijn kent soepele overgangen; het leertempo en de inhoud van de lesstof zijn op maat; de individuele ontwikkelingsfasen van de leerling zijn leidend.

Ons team beslist hier samen met u en uw kind over. Lyceum WereldWijd onderscheidt zich door een open organisatie, waar docenten met kennis, passie en kunde hun vak uitvoeren. Zij verbinden school, kind, gezin en samenleving met elkaar.