LocatieAmsterdam-Noord

Campus WereldWijd

Amsterdam-Noord is binnenkort een buitengewone scholengemeenschap rijker. Op de onderwijscampus voor 0-18-jarigen, opgericht door Stichting Cosmicus, leren kinderen en jongeren wat het betekent om wereldburger te zijn. Na tientallen jaren ervaring in het onderwijs, weten we wat daarvoor nodig is.

De natuurlijke groei van kinderen kenmerkt zich door nieuwsgierigheid en verwondering. De doorlopende leerlijn van de Campus WereldWijd sluit aan bij de pedagogische ontwikkelingsfasen van de jongeren. Vanaf de kinderopvang kunnen kinderen stromen met soepele overgangen door naar het lyceum.

Centraal in basisschool WereldWijd staan persoonlijkheidsvorming, socialisering en cognitieve ontwikkeling. Dit gebeurt in kleine, heterogene groepen die onderzoekend, communicerend en spelenderwijs groeien. Onder begeleiding van leerkrachten en schoolgenoten leren kinderen zich op verschillende manieren uitdrukken; naast kernvakken en creatieve lessen krijgen zij vakken als coderen, online les en wereldburgerschap.

voor0-18jaar

Basisschool WereldWijd
in kort bestek

  • Ononderbroken leerlijn
  • Aandacht voor persoonlijkheidsvorming en socialisatie
  • Continue cognitieve stimulering
  • Onderwijs in kleine, heterogene groepen
  • 6 dagen per week van 8 tot 20 uur
  • Actieve betrokkenheid van ouders en verzorgers
  • Toepassing van online leren en codeeronderwijs
  • Onderdeel van een leer- en leefgemeenschap

Basisschool Campus WereldWijd

We gaan uit van individuele verschillen die zonder uitzondering gelijkwaardig zijn. Het pedagogisch klimaat berust op kracht van diversiteit, veiligheid, positiviteit en vertrouwen. Het leertempo en de inhoud van de lesstof zijn op maat, ingericht door het team in overleg met uw kind en u.

Basisschool WereldWijd kenmerkt zich door haar open schoolcultuur; leerkrachten voeren hun vak uit met kennis, passie en kunde. Zij verbinden school, kind, gezin en samenleving. U bent een uiterst belangrijke factor in het ontwikkelingsproces van het kind, daarom betrekken we u actief bij de leef- en leergemeenschap.